Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Cieśla, Juliusz; Łagoda, Marek; Wierzbicki, Tomasz

Ocena konstrukcji zespolonego mostu kolejowego

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The analysis of composite railway bridge structure
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 189-196
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy dokonano oceny rozwiązania konstrukcyjnego ustroju nośnego kolejowego mostu zespolonego, zlokalizowanego na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. Konstrukcja zespolona o stalowych dźwigarach ... więcej

The analysis of composite railway bridge superstructure solution, located at the railway network managed by PKP PLK S.A. is the main objective of the paper. Composite structure made of steel girders and ... więcej
Słowa kluczowe kolejowy obiekt inżynieryjny, most, konstrukcja zespolona, płyta żelbetowa, zarysowanie, przebudowa

railway structure, bridge, composite structure, reinforced concrete slab, cracks, renovation

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/