Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Lachowicz, Jacek; Rucka, Magdalena

Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Ground penetrating radar survey in diagnostics of concrete bridges along the railway line for the Pomeranian Metropolitan Railway in Gdansk
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 241-248
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych metodą georadarową betonowych obiektów mostowych wzdłuż nowopowstałej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. Przedmiotem badań był ... więcej

The paper presents experimental studies using the ground penetrating radar (GPR) survey. The investigations have been carried out on concrete bridges situated along the railway line for the Pomeranian ... więcej
Słowa kluczowe fale elektromagnetyczne, georadar, badania doświadczalne, diagnostyka nieniszcząca, konstrukcje mostowe

electromagnetic waves, ground penetrating radar, experimental research, nondestructive diagnostics, bridge structures

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/