Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jakiel, Przemysław; Fabianowski, Dariusz

Optymalizacja konstrukcji stalowych mostów autostradowych za pomocą wybranych metod analizy wielokryterialnej AHP i EA FAHP

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The optimalization of steel highway bridge structures using AHP and EA FAHP multi-criteria method
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 207-214
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Projektowanie obiektów mostowych jest zagadnieniem wieloatrybutowym, prowadzącym w konsekwencji do konieczności rozwiązywania wielu złożonych problemów architektonicznych, konstrukcyjnych i technologicznych. ... więcej

The realization of design issues concerning bridges requires addressing numerous complex structural, technological and architectural problems that need to be handled by a designer with extensive experience ... więcej
Słowa kluczowe autostradowy obiekt mostowy, ustrój stalowy, metoda analizy wielokryterialnej AHP i EA FAHP, ocena

highway bridge, steel structure, AHP multicriteria method, FAHP multi-criteria method, evaluation

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/