Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Buda-Ożóg, Lidia; Pokarowska, Malgorzata

Analiza modeli ST skręcanych belek żelbetowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The analysis of ST models for RC beams in torsion
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 25-32
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Zgodnie z zaleceniami PN-EN-1992-1-1 stosowanie modeli ST jest szczególnie uzasadnione w obszarach dwuosiowego rozkładu naprężeń, to jest krótkich wspornikach, narożach ram czy też strefach przypodporowych ... więcej

In accordance with the recommendations of PN-EN-1992-1-1 the use of ST models is particularly justified in the areas of biaxial stress di stribution, that is short cantilever, frame corners or beam shear ... więcej
Słowa kluczowe modele ST, skręcanie, ścinanie, zarysowanie, żelbet, zbrojenie

ST models, torsion, shear, cracking, reinforced concrete, reinforcement

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/