Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bacharz, Kamil; Goszczyńska, Barbara

Wpływ długości zakotwienia zbrojenia głównego na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The influence of the main reinforcement anchorage length on load capacity of reinforced concrete beams in the support zone
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 9-16
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono wpływ długości zakotwienia na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych. Analizę oparto na wynikach przeprowadzonych badań sześciu jednoprzęsłowych belek żelbetowych ... więcej

The paper presents the experimental verification of the effect of the longitudinal reinforcement anchorage on load capacity within the reinforcement concrete beams support zone. It has been based on the ... więcej
Słowa kluczowe żelbet, belka, długość zakotwienia, ścinanie, nośność na ścinanie

reinforced concrete, beams, shear, anchorage length, support zone

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/