Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Geryło, Robert

Optimum ekonomiczne wymagań energetycznych w odniesieniu do budynków w Polsce

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The economic optimum of energy requirements for buildings in Poland
Opublikowane w Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 231-240
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-74-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Dyrektywa 2010/31/UE wprowadziła konieczność stosowania w poszczególnych krajach UE wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków, ustalonych na poziomie optymalnym pod względem ... więcej

Directive 2010/31/EU has introduced the necessity for application of requirements to the energy performance of buildings that are set in each Member States at the cost-optimal level. For this purpose the ... więcej
Słowa kluczowe charakterystyka energetyczna budynków, optimum ekonomiczne wymagań energetycznych, koszt całkowity, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

energy performance of buildings, economic optimum of energy requirements, total cost, indicator of annual non-renewables prime energy demand

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/