Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Garbalińska, Halina

Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich charakterystyki cieplne

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The influence of material solutions of envelope components on their thermal characteristics
Opublikowane w Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 143-154
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-74-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy opisano ewolucję wymagań związanych z ochroną cieplną budynków w trakcie ostatnich dziesięcioleci oraz ich wyraźną radykalizację w perspektywie nadchodzących lat, wieńczoną koniecznością ... więcej

This paper describes the evolution of requirements related to the heat insulation of buildings during the recent decades, as well as their clear radicalization in the perspective of upcoming years, culminating ... więcej
Słowa kluczowe energooszczędność, izolacyjność cieplna, akumulacyjność cieplna, aerożele, panele próżniowe, materiały fazowo-zmienne, izolacje transparentne

energy efficiency, thermal insulation, thermal accumulation, aerogels, vacuum panels, phase-change materials, transparent insulation

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/