Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Chwieduk, Dorota

Energetyka słoneczna budynku

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Solar energy in buildings
Opublikowane w Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 177-185
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-74-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono kilka podstawowych zagadnień tworzących problematykę współczesnej energetyki słonecznej budynku. Podkreśla wpływ oddziaływania energii promieniowania słonecznego na budynek ... więcej

The paper presents some main fundamental issues of modern problems related to solar energy in buildings. The influence of solar radiation on a building and its role in the energy balance of a building ... więcej
Słowa kluczowe energetyka słoneczna, bilans cieplny budynku, koncepcja architektoniczno-energetyczna, efektywność energetyczna w budownictwie, systemy słoneczne, technologie energetyki słonecznej zintegrowane z budynkiem

solar energy, energy balance of a building, architectural-energy concept of a building, energy efficiency in buildings, solar systems, building integrated solar energy technologies

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/