Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
12345678 ... 10
następne

Matysiak, Antoni
Badania odkształceń fundamentów frezarek bramowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Malinowski, Czesław
Badania tarcia w zmiażdżonym drewnie świerkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jeruzal, Jan; Malinowski, Czesław
Prefabrykowane dźwigary dachowe łączone na wkładki kolczaste
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Janowski, Zbigniew; Ziobroń, Władysław; Kuś, Zofia; Klima, Marek
Analiza przyczyn uszkodzeń betonowej tamy zabezpieczająco-podporowej w kopalni soli w Wieliczce oraz projekt jej wzmocnienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Więckowski, Andrzej
Analiza kosztów wzniesienia i eksploatacji budynku w świetle współczynnika przenikania ciepła k
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wierdak, Stanisław
Analiza kształtowania się zależności "czas-koszt" w badanych przedsiębiorstwach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Urban, Tadeusz; Kozicki, Jan
Techniczno-ekonomiczne przesłanki budownictwa monolitycznego systemu płyta-słup w świetle doświadczeń projektowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Minasowicz, Andrzej
Określanie cyklu realizacji obiektów budowlanych w oparciu o parametry wyłącznie techniczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Miączyński, Andrzej; Sobotka, Anna
System bilansowania materiałów dla budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Lenkiewicz, Władysław; Olędzka, Danuta
Metoda sporządzania planów realizacji zadań przez przedsiębiorstwa lub zakłady specjalistyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jaworski, Kazimierz M.; Orłowski, Zygmunt
Algorytm wyznaczania wybranych parametrów organizacyjnych procesów produkcji prefabrykatów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Hoła, Bożena; Mrozowicz, Juliusz
Badania symulacyjne procesu produkcji, transportu i montażu elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Hejducki, Zdzisław; Mrozowicz, Juliusz
Harmonizacja potoków z uwzględnieniem ustalonych zasobów (liczby brygad roboczych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Cyunel, Bogdan
Optymalizacja rozdziału zasobów w świetle teorii gier
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bratkowski, Andrzej
Rytmiczna praca - budowy czy przedsiębiorstwa budowlanego?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Borowik, Anatol
Określenie optymalnej wielkości zasobów przy realizacji wieloobiektowego zadania budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Błochowiak, Zbigniew; Kosecki, Andrzej
Efektywność ekonomiczna informatyki na przykładzie systemu SOEMB
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Zajączkowski, Leszek
Probabilistyczne charakterystyki procesu eksploatacji maszyn budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wasilewski, Zbigniew; Tokarski, Zbigniew
Minimum zużycia energii jako kryterium w projektowaniu organizacji i technologii robót ziemnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Suwalski, Jan; Raszka, Henryk
Betonowe budowle monolityczne wykonane przy użyciu ślizgowych urządzeń formujących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
12345678 ... 10
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/