Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bratkowski, Andrzej

Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010 [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XXXII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer tomu 7
Tytuł tomu Materiały pokonferencyjne XXXII Konferencji Krynickiej 1986
Zakres stron 227-234
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Krakowskiej
Data wydania 1987
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XXXII
Miejsce konferencji Kraków
Krynica
Data konferencji 1986
Uwagi Koreferat do referatu Ingi Ogonowskiej pod tym samym tytułem

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo mieszkaniowe, kadry, przedsiębiorstwa budowlane, wydajność

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/