Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIX Konferencja Naukowa, 2013

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2013
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 110
poprzednie
123456
następne

Piekarczuk, Artur
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne hal łukowych dla budownictwa rolniczego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ostrowski, Krzysztof; Łaguna, Jan; Kozłowski, Aleksander
Weryfikacja efektu dźwigni w rozciąganym połączeniu doczołowym sprężonym śrubami
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Matuszkiewicz, Monika
Wpływ osiadania fundamentu na wybraną konstrukcję masztu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata
Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego węzła rygiel – słup o znanej podatności
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Maślak, Mariusz; Kuchta, Krzysztof; Łukacz, Marcin
Nośność na zginanie w pożarze rozwiniętym stalowych belek ze środnikiem z blachy profilowanej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kowal, Zbigniew; Piotrowski, Rafał
Energoaktywne segmenty dylatacyjne hal z przekryciem strukturalnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Giżejowski, Marian; Stachura, Zbigniew
Współczynniki częściowe w ocenie nośności przekroju elementów konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Burkacki, Daniel; Wójcik, Michał; Jankowski, Robert
Analiza modalna stalowego zbiornika walcowego z dachem stałym przy różnym poziomie wypełnienia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Brzezińska, Karolina; Szychowski, Andrzej
Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel – słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Błażejewski, Paweł; Marcinowski, Jakub
Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bijak, Roman
Zwichrzenie belek dwuteowych podpartych widełkowo z uwzględnieniem ciągłego usztywnienia na skręcanie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Biegus, Antoni
Przyczyny przedawaryjnego stanu technicznego płatwi hali stalowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Węgrzyński, Wojciech
Przepływ dymu i ciepła w wielkokubaturowym obiekcie budowlanym w warunkach pożaru
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sztarbała, Grzegorz
Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelach drogowych wentylowanych naturalnie w warunkach pożaru
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Matys, Piotr; Flaga, Andrzej
Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym wirników wiatrowych typu Magnusa o poziomej osi obrotu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Lipecki, Tomasz
Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Krajewski, Grzegorz
Weryfikacja obliczeń numerycznych na podstawie badań fizykalnych płaskiej strugi ograniczonej wykorzystywanej do wydzielenia obszarów niezadymionych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Klemm, Katarzyna
Kryterium komfortu człowieka w terenach zabudowanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kimbar, Grzegorz
Symulowanie w tunelu aerodynamicznym wpływu wiatru na rozkład obciążenia śniegiem dachów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Jamińska, Paulina
Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/