Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maślak, Mariusz; Snela, Małgorzata

Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego węzła rygiel – słup o znanej podatności

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Moment – rotation dependence under fire conditions for steel beam-to-column joint with known flexibility
Data wydania 2013
Opublikowane w Budownictwo i Architektura
Vol. 12(2)
Zakres stron 237-244
Język polski
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ISSN 1899-0665
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LIX
Miejsce konferencji Lublin
Krynica
Data konferencji 2013

tematyka
Słowa kluczowe konstrukcje ramowe, pożary, temperatury wysokie, odporność ogniowa
Słowa kluczowe autorskie pożar, temperatura, podatność, obrót, węzeł, rygiel, słup

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LIX Konferencja Naukowa, 2013
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/