Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIX Konferencja Naukowa, 2013

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2013
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 110
poprzednie
123456
następne

Kossakowski, Paweł
Numeryczna analiza rozwoju mikrouszkodzeń w elemencie z defektem w postaci nieciągłości strukturalnej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Rucka, Magdalena
Przyczynek do diagnostyki kotew skalnych za pomocą propagacji fal sprężystych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Dudzik, Agnieszka; Radoń, Urszula
Propozycja jawnego uwzględnienia losowego charakteru parametrów w procesie projektowania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bęc, Jarosław; Lipecki, Tomasz; Błazik-Borowa, Ewa
Pomiary drgań aeroelastycznych modeli masztów z odciągami w tunelu aerodynamicznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Woliński, Szczepan
Ocena niepewności modeli nośności elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz
Wpływ rodzaju zbrojenia poprzecznego o niepełnym zakotwieniu na nośność płyty żelbetowej przy przebiciu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz
Badania nośności wewnętrznych słupów żelbetowych w obszarze połączenia z płytą żelbetową z betonu lekkiego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Turkowski, Piotr
Projektowanie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji żelbetowych wzmocnionych zewnętrznym zbrojeniem doklejanym z uwagi na warunki pożarowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Tur, Victor; Fic, Stanisław
Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Trapko, Tomasz
Odkształcalność ściskanych elementów betonowych wzmocnionych materiałami kompozytowymi FRCM
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Smarzewski, Piotr
Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Słowik, Marta
Wpływ wytrzymałości betonu na nośność na ścinanie elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ostromęcki, Rafał
Szerokość rys ukośnych w belkach żelbetowych w świetle wyników badań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kotynia, Renata; Staśkiewicz, Michał
Analiza efektywności wzmocnień żelbetowych elementów zginanych za pomocą wstępnie naprężonych kompozytów CFRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Korentz, Jacek
Metoda analizy pracy zginanego przekroju żelbetowego w stanie deformacji pokrytycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Głowacki, Michał; Abramowicz, Marian; Kowalski, Robert
Wpływ temperatury zbrojenia na sztywność belek żelbetowych w warunkach pożarowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Wpływ nadbetonu na pracę sprężonych płyt stropowych HC na podporach podatnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Buda-Ożóg, Lidia
Niezawodności strefy podporowej belek kształtowanej z zastosowaniem modeli ST
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bołbotowski, Karol; Knauff, Michał; Sokół, Tomasz
Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem modeli "Strut and Tie"
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bodzak, Przemysław
Wpływ granicy plastyczności zbrojenia głównego na nośność elementów wzmocnionych kompozytami CFRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/