Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 64
następne

Kopiczak, Bartosz
Przepływ wieloskładnikowych cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Szwed, Joanna
Oświetlenie i iluminacja krajobrazu miejskiego jako przedmiot działań artystycznych w kontekście uwarunkowań planistycznych : na przykładzie wybranych miast na początku XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Kopeć, Piotr
Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Majewski, Karol
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Nowak, Marek
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Hryniewicz, Małgorzata
Królewska rezydencja w Łobzowie. Od pałacu Santi Gucciego do malowniczej ruiny XIX wiecznej. Przekształcenia obiektu na podstawie źródeł ikonograficznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Rymsza-Mazur, Wojciech
Specyfika zieleni zapleczy militarnych Austro-Węgier na wybranych przykładach miast i twierdz : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Dendura, Bartosz
Architektura poolimpijska. Architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Kurowski, Grzegorz
Możliwości zastosowania produktów ubocznych przemysłu chemicznego w otrzymywaniu ekologicznych preparatów do usuwania powłok lakierniczych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Sienkiewicz, Anna
Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Pietrzak, Natalia
The influence of inertia forces on soil settlement under harmonic loading : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Bąk, Radosław
Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Cisek, Piotr Paweł
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Olczak, Piotr
Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Więcek, Paweł
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Przygodzki, Dominik
Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Kopacz, Jolanta
Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/