Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 64
następne

Jankowski, Dawid
Spalanie złożonych materiałów polimerowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Początko, Marek
Współczesność architektury monumentalnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Sieja, Marek
Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Pastuszak, Przemysław Daniel
Failure analysis of composite structures by thermography : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Stefan Cybichowski : jego twórczość na tle epoki : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Dudzik, Marek
Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Skoneczna-Łuczków, Joanna
Analiza egzergetyczna wybranych procesów suszenia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Pater, Sebastian
Chłodzenie pasywne z wykorzystaniem instalacji hybrydowej z odnawialnymi źródłami energii : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Lisowski, Filip
Analiza obciążeń oraz optymalizacja konstrukcji wybranych śrubowych przekładni planetarnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Łach, Michał
Wpływ cząstek tufu na właściwości spiekanego kompozytu o osnowie miedzi na elektrody do zgrzewania oporowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Nosal, Katarzyna
Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Majka, Tomasz Mariusz
Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Berkowicz, Gabriela
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Rafacz, Rafał
Przemiany formy architektury pensjonatowej w Zakopanem po 1989 r. na tle rozwoju historycznego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Gawlik, Artur
Zwiększenie sprawności ogólnej koparek przez wykorzystanie aktywnej przeciwwagi : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kucharski, Rafał
Rerouting phenomena modelling of unexpected events in Dynamic Traffic Assignment : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Rotko, Grzegorz
Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Politalski, Wojciech
Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych, sprężonych elementach zginanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kaźmierczak, Szymon
Analiza pracy niezbrojonego styku w zbiornikach prefabrykowanych, sprężonych cięgnami bez przyczepności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Ortwein, Rafał
Constitutive model of graded micro-structure obtained via strain induced phase transformation : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/