Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1266
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 64
następne

Nosal, Katarzyna
Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Majka, Tomasz Mariusz
Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Berkowicz, Gabriela
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Rafacz, Rafał
Przemiany formy architektury pensjonatowej w Zakopanem po 1989 r. na tle rozwoju historycznego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Gawlik, Artur
Zwiększenie sprawności ogólnej koparek przez wykorzystanie aktywnej przeciwwagi : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kucharski, Rafał
Rerouting phenomena modelling of unexpected events in Dynamic Traffic Assignment : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Rotko, Grzegorz
Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Politalski, Wojciech
Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych, sprężonych elementach zginanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kaźmierczak, Szymon
Analiza pracy niezbrojonego styku w zbiornikach prefabrykowanych, sprężonych cięgnami bez przyczepności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Ortwein, Rafał
Constitutive model of graded micro-structure obtained via strain induced phase transformation : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Sobczyk, Szymon
Optymalne kształtowanie belek kablobetonowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kuc, Joanna
Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz w żywności : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Laska, Mateusz
Wpływ atmosfery ochronnej na przebieg procesu spiekania stopowego proszku Alumix 431D : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Staroń, Anita
Otrzymywanie i właściwości zawiesin wodno-węglowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kurańska, Maria
Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Ziobro, Anna B.
Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu : okres 1960-2010 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Czado, Bartlomiej
Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Grabowski, Marcin
Wspomagany elektrochemicznie proces toczenia mikroelementów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Cygankiewicz, Ingeborga
Wieś w krajobrazie parkowym : warunki i możliwości zastosowania tej idei na przykładzie gminy Ogrodzieniec : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Dyba, Marcin
Wpływ parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego do stalowych splotów sprężających : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/