Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nosal, Katarzyna

Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
Tytuł równoległy [The influence of selected mobility management instruments on modal split]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 222
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 199-211
Bibliografia (liczba pozycji) 354
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych : praca doktorska = [The influence of selected mobility management instruments on modal split] / Katarzyna Nosal. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe zarządzanie mobilnością, podział zadań przewozowych, plany mobilności, dostępność transportowa, wnioskowanie rozmyte

mobility management, modal split, mobility plans, transport accessibility, fuzzy logic
Abstrakt
Praca poświęcona jest tematyce oddziaływania instrumentów zarządzania mobilnością na zachowania komunikacyjne. Głównym dorobkiem pracy jest dokonanie, w oparciu o przegląd instrumentów oraz ... więcej

This dissertation is dedicated to the theme of the influence of the mobility management instruments on travel behaviours. The main achievements of the thesis is the evaluation of the impact of selected ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/