Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Berkowicz, Gabriela

Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Jerzy Baron
Tytuł równoległy [Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a fluidized-bed of iron-chromium catalyst]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 210
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 185-197
Bibliografia (liczba pozycji) 151
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego : rozprawa doktorska = [Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a fluidized-bed of iron-chromium catalyst] / Gabriela Berkowicz. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252500] Chemia organiczna
[253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe 2,6-dimetylofenol, katalizator żelazowo-chromowy, fluidyzacja, cyrkulacja o-krezolu

2,6-dimethylphenol, iron-chromium catalyst, fluidization, o-cresol circulation
Abstrakt
Rozprawa doktorska dotyczy zastosowania złoża fluidalnego do syntezy 2,6-dimetylofenolu (2,6-DMP). W pracy zaproponowano przeprowadzenie syntezy 2,6-DMP z użyciem złoża utworzonego z ziaren przemysłowego ... więcej

The dissertation concerns the use of a fluidized bed for the synthesis of 2,6-dimethylphenol (2,6-DMP). The paper proposes to carry out the synthesis of 2,6-DMP with a bed formed by grain of the TZC-3/1 ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP DOCTUS - Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów
Umowy kooperacyjna nr 751104/NB-2/2012 pomiędzy Politechniką Krakowską a Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie w ramach projektu UDA-POIG.01.03.01-14-058/09
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/