dr hab. inż. Jerzy Baron

Były pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [C-6]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (142)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 4


Jankowski, Dawid
Spalanie złożonych materiałów polimerowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Jankowski, Dawid
Spalanie złożonych materiałów polimerowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym
typ: RPK-doktorat
Berkowicz, Gabriela
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego
typ: RPK-doktorat
Berkowicz, Gabriela
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/