Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sieja, Marek

Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Edward Layer
Tytuł równoległy [Metrological evaluation of system accuracy for dynamic measurements and its implementation in selected examples]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron [1], 114
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 104-111
Bibliografia (liczba pozycji) 94
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach : praca doktorska = [Metrological evaluation of system accuracy for dynamic ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe sygnały dynamiczne, maksymalne błędy dynamiczne, akcelerometry piezoelektryczne, hierarchie dynamicznej dokładności

dynamic signals, maximum dynamic errors, piezoelectric accelerometers, dynamic hierarchies accuracy
Abstrakt
Głównym celem dysertacji doktorskiej było wyznaczenie błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych oraz przedstawienie hierarchii dynamicznej dokładności takich układów.
Wstęp i rozdziały ... więcej

The main objective of the doctoral dissertation was to determine the dynamic errors of selected measurement systems and representation of the hierarchy of dynamic accuracy of such systems.
The Introduction ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/