Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Politalski, Wojciech

Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych, sprężonych elementach zginanych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł równoległy Stress increase in internal unbonded tendons in prestressed concrete flexural members
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron XI, 314
Oznaczenie ilustracji rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 299-303
Bibliografia (liczba pozycji) 77
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych, sprężonych elementach zginanych : rozprawa doktorska = Stress increase in internal unbonded tendons in prestressed concrete ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [631600] Konstrukcje budowlane
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe konstrukcje sprężone, przyrost naprężeń w cięgnach, płyty stropowe, nośność na zginanie

prestressed structures, stress increment in unbonded tendons, floor slabs, bending resistance
Abstrakt
Pierwsze zastosowanie elementów sprężonych cięgnami bez przyczepności miało miejsce w latach 50-tych XX stulecia. W przeciwieństwie do konstrukcji żelbetowych, strunobetonowych i kablobetonowych ... więcej

First application of members post-tensioned with unbonded tendons took place in the 50’s of the XX century. In contrast to reinforced concrete, pretensioned or post-tensioned concrete structures with ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP L-1/301/BW/2010
L-1/381/DS-M/2012
Stypendium na dofinansowanie projektu naukowo - badawczego dla doktoranta w ramach projektu „ InnoGrant - program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów”
"Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Program u Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/