Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rotko, Grzegorz

Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. Andrzej Stokłosa
Promotor pomocniczy dr inż. Stefan Kurek
Tytuł równoległy Electrochemical characteristics of reductive dehalogenation of selected polybrominated diphenyl ethers and polybrominated benzenes
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 132
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 118-129
Bibliografia (liczba pozycji) 174
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Charakterystyka elektrochemiczna dehalogenacji redukcyjnej wybranych polibromowanych eterów difenylowych oraz polibromowanych benzenów : praca doktorska = Electrochemical characteristics of reductive ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250939] Elektrochemia
[250937] Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[250000] Chemia
Słowa kluczowe dehalogenacja redukcyjna, eter dekabromodifenylowy, analiza konwolucyjna

reductive dehalogenation, decabromodiphenyl ether, convolution analysis
Abstrakt
W rozprawie przedstawiono charakterystykę elektrochemiczną redukcji eteru dekabromodifenylowego w środowisku aprotycznym, protycznym oraz w obecności kobalaminy i tetrafenyloporfiryny kobaltowej. Zaprezentowano ... więcej

The main object of the dissertation was to characterise the electrochemical reduction of decabromodiphenyl ether (BDE-209), in both aprotic and protic environments, uncatalysed and in the presence of cobalamin ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie






© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/