Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pastuszak, Przemysław Daniel

Failure analysis of composite structures by thermography : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Tytuł równoległy Analiza uszkodzeń struktur kompozytowych metodą termografii
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2015
Język angielski
Liczba stron 143
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-138
Bibliografia (liczba pozycji) 245
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Failure analysis of composite structures by thermography = Analiza uszkodzeń struktur kompozytowych metodą termografii : rozprawa doktorska / Przemysław Daniel Pastuszak. – Cracow, 2015. – 143 s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe curved multilayered composite structures, failure analysis, active infrared thermography, finite element method, delamination

zakrzywione wielowarstwowe struktury kompozytowe, analiza uszkodzeń, aktywna termografia w podczerwieni, metoda elementów skończonych, delaminacja
Abstrakt
Praca poświęcona jest analizie uszkodzeń polskim wielowarstwowych struktur kompozytowych przy pomocy aktywnej termografii w podczerwieni. Przeprowadzono analizy nieustalonego transportu ciepła dla ... więcej

The dissertation is devoted to the failure analysis of multilayered composite structures by Active Infrared Thermography.
Transient heat transfer analyses were performed for 2D and 3D parametric models ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Failure analysis of composite structures by thermography : PhD dissertation
Książka - całość / Książki /
Projekt spoza indeksu BPP "Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/