Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał

Wpływ cząstek tufu na właściwości spiekanego kompozytu o osnowie miedzi na elektrody do zgrzewania oporowego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Tytuł równoległy [The influence of particles of tuff on the properties of the sintered copper matrix composite for application in resistance welding electrodes]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 119
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 115-119
Bibliografia (liczba pozycji) 82
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ cząstek tufu na właściwości spiekanego kompozytu o osnowie miedzi na elektrody do zgrzewania oporowego : praca doktorska = [The influence of particles of tuff on the properties of the sintered ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe tuf wulkaniczny, kompozyty metalowe, elektrody zgrzewalnicze

volcanic tuff, metal matrix composites, resistance welding electrodes
Abstrakt
Celem pracy było otrzymanie nowych kompozytów o osnowie miedzi umacnianych cząstkami wulkanicznego tufu oraz określenie parametrów ich wytwarzania technologią metalurgii proszków. W pracy dokonano ... więcej

The aim of the study was to obtain new copper matrix composites reinforced with particles of volcanic tuff and to define the parameters of their production using the technology of powder metallurgy. The dissertation ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/