Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 596061626364

Bogusz, Jerzy
Obliczanie siatek cięgnowych przestrzennie naprężonych metodą sił przekazywanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Kordas, Zdzisława
Stateczność pręta opływanego równoległym strumieniem płynu z uwzględnieniem oporu czołowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Rozumkiewicz, Władysław
Renowacja nawierzchni betonowych metodą odpowietrzania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Zabłocki, Marian
Przystosowanie silnika wysokoprężnego do napędu dwupaliwowego a to olejem napędowym i gazem generatorowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Cyunel, Bogdan
Metoda doboru optymalnych parametrów pracy koparek jednołyżkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Dąmbska, Elżbieta
Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna drewnianych schodów w domach mieszkalnych starego Krakowa jako problem rozwiązania komunikacji pionowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Skoczek, Andrzej
O niektórych zagadnieniach projektowania architektonicznego dachów wiszących w środowisku górskim na przykładzie hali sportowej w Zakopanem : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Orkisz, Janusz
Ugięcia sprężysto-plastyczne belek o dowolnym przekroju : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Datka, Stanisław
Kryteria techniczno-ekonomiczne stosowania żużla wielkopiecowego z Huty im. Lenina w drogownictwie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Błochowiak, Zbigniew
Kryteria budowy i zastosowania zestawów urządzeń do wytwarzania masy betonowej na placu budowy : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Ciesielski, Jerzy
Realizacja i straty siły naciągowej przy odcinkowym sprężaniu powłok cylindrycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1960
Parzniewski, Zbigniew
Naprężenia termiczne w obrotowych powłokach wstępnie sprężonych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1960
Szefer, Gwidon
Wpływ robót górniczych na stan naprężenia i odkształcenia górotworu w świetle teorii sprężystości : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1960
Środulski, Tadeusz
Rozkład mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach czterosuwowego silnika gaźnikowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1960
Kleczkowski, Adam
Kinematyka i projektowanie samochodowych mechanizmów zwrotniczych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1959
Piszczek, Kazimierz
Wpływ sprzężenia na obszary rezonansowe pewnych elementów konstrukcyjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1956

poprzednie
1 ... 596061626364

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/