Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 565758596061626364
następne

Wolski, Bogdan Kazimierz
Statystyczne metody badań i interpretacji dokładności montażu budowli z elementów prefabrykowanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Bućko, Stefan
Analiza niektórych przypadków stateczności powłok metodą uogólnionych szeregów potęgowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Piechnik, Krzysztofa
Badania nad wpływem mikroklimatu wewnętrznego na stan wilgotnościowy zewnętrznych przegród budowlanych w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności względnej powietrza : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Sendyka, Bronisław
Wpływ konstrukcji układu wylotowego na osiągi i poziom głośności silników dwu- i czterosuwowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Cyklis, Jerzy
Statystyczne kryteria dokładności geometrycznej i ich matematyczne programowanie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Łuszczycki, Marian
Badanie wpływu parametrów konstrukcyjnych tłumika rezonatorowego na wielkość pulsacji ciśnienia w rurociągu wylotowym i na wskaźniki pracy sprężarki tłokowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Wołkow, Jerzy
Problem tłumienia drgań skrętnych przez sprzęgło hydrokinetyczne : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Zając, Andrzej
Wpływ gazu formującego na własności złącz zgrzewanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1969
Dyduch, Krzysztof
Nośność zginanych belek sprężonych zarysowanych w stanie początkowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Skrzypek, Jacek
Stan graniczny i pełzanie rurociągu grubościennego poddanego obciążeniom złożonym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Syryjczyk, Dominik
Wpływ temperatury na udarność napawanych szyn kolejowych typu S 42 : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1968
Janowski, Zbigniew
Nośność zginanych elementów keramzytobetonowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Biernacki, Janusz
Ekonometryczna metoda optymalnego kształtowania prostokątnego przekroju poprzecznego zginanej belki żelbetowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Trojanowski, Janusz
Wartości formy polskiej architektury regionalnej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Mazurkiewicz, Stanisław
Analiza własności mechanicznych poliamidów pod kątem przydatności do konstrukcji w świetle wyników badań tarlonu X-A : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Gajewski, Antoni
Pewne zagadnienia stateczności prętów i płyt o zmiennej sztywności : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Nowakowska, Zofia Helena
Kształtowanie wyposażenia i ośrodków funkcjonalnych mieszkania : określenie potrzeb człowieka dotyczących sprzętów i przestrzeni użytkowania : użytkowe parametry typowego budownictwa mieszkaniowego NT-XXVIII-3-2 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Przybylski, Lucjan
Badania nad modernizacją konstrukcyjno-technologiczną i ulepszeniem własności użytkowych frezów do obwiedniowego frezowania uzębień : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Flaga, Kazimierz
Funkcja temperatury tężejącego betonu i jej zastosowanie do analizy procesu dojrzewania betonu w warunkach podwyższonych temperatur : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Oprzędkiewicz, Janusz
Badania nad optymalizacją geometrycznych cech konstrukcji na przykładzie optymalizacji wartości luzów uchwytów tokarskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967

poprzednie
1 ... 565758596061626364
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/