Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 55565758596061626364
następne

Maciejewski, Maciej
Określenie charakterystyk hydraulicznych studni o drenach promienistych założonej pod dnem rzeki lub zbiornika : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Sadowska, Agnieszka
Ocena przydatności wybranych tworzyw niemetalowych na wstawki cierne hamulców pojazdów szynowych w świetle badań laboratoryjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kubisz, Antoni
Efekty cieplne towarzyszące deformacjom mechanicznym gumy stosowanej na opony samochodowe : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Radziewanowski, Zbigniew
Problemy projektowania architektonicznego i lokalizacji schronisk górskich na obszarze polskich Karpat : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Makowski, Maciej
Optymalizacja belek na podłożu sprężystym jako problem teorii sterowania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Gleń, Włodzimierz
O zależnościach między elastycznością użytkową a systemem konstrukcyjno-budowlanym w architekturze mieszkaniowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Stachowicz, Antoni
Kształtowanie cięgnowych dźwigarów powierzchniowych w aspekcie konstrukcyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Jaskólski, Jerzy
Wpływ dwufazowego wtrysku paliwa na przebieg spalania w silniku wysokoprężnym zasilanym benzyną : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Zieliński, Maciej
Wpływ usytuowania mieszadła na pracę zmieszania cieczy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Kułakowska-Bojęś, Ewa
Wielkoprzestrzenne elementy prefabrykowane w kształtowaniu budynków mieszkalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Ryś, Jan
Teoria plastycznego roztłaczania rur w ściankach sitowych z uwzględnieniem wzmocnienia materiału : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Siepak, Jerzy
Wpływ austenitu szczątkowego na zużycie nawęglonych bieżni łożysk świdrów gryzowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Mierzwa, Janusz
Określanie powierzchni właściwej kruszyw oraz jej wpływ na niektóre cechy betonów drobnoziarnistych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Gołogórski, Janusz
O pewnych możliwościach rozszerzenia formalizacji treści termodynamiki fenomenologicznej przedstawionych na przykładzie z zakresu teorii roztworów gazów doskonałych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Stupnicki, Wiesław
Badania i analiza pracy zginanych bezprzekątniowych dźwigarów z betonu : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Bartkowicz, Barbara
Problemy wypoczynku codziennego w rozwiązaniach przestrzennych i lokalizacji nowych osiedli mieszkaniowych – na przykładzie Krakowa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Lechowicz, Bronisław
Problemy konsolidacji półpłaszczyzny lepkosprężystej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1971
Knapczyk, Józef
Optymalna synteza sferycznego mechanizmu dźwigniowo-zębatego realizującego ruch przerywany : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Wacławski, Mieczysław
Analiza procesu kolmatacji utworów piaszczystych w świetle badań laboratoryjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970
Wielgosz, Roman
Wpływ kształtu wtrąceń niemetalicznych na powstawanie pęknięć w procesie odkształcania metali : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1970

poprzednie
1 ... 55565758596061626364
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/