Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 58596061626364
następne

Pawlicki, Maciej
Problemy konserwatorskie Zamościa i ich związki z rozwojem gospodarczym i urbanistycznym miasta : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Stolarski, Bolesław
Badanie wpływu parametrów obróbki na gładkość i siłę przy przeciąganiu stali stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Osuch, Bolesław
Skład granulometryczny niespoistego materiału skalnego cieków karpackich w świetle potrzeb budownictwa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Śliwiński, Władysław
Badania zużycia gładzi cylindra silnika spalinowego, obrobionej ściernie i ze zgniotem powierzchniowym, w okresie docierania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Stelmach, Jan
Mechanika czterocięgłowego układu połączeniowego i analiza niektórych jego zastosowań : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Nawara, Leszek
Wpływ czynników charakteryzujących czytelność podziałki na dokładność odczytów wskazań przyrządów stosowanych w metrologii technicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Pietrzyk, Kazimierz
Wpływ uziarnienia gruntu na jego wysadzinowość w świetle badań laboratoryjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Pazderski, Edmund
Kinematyka i dynamika bezstopniowych przekładni dźwigniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Polański, Zbigniew
Ekonomiczne i fizykalne podstawy doboru elektrycznych warunków elektroiskrowego drążenia wgłębień stożkowych z zastosowaniem generatora typu RC : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Waszczyszyn, Zenon
Wpływ skrępowanej przesuwności podpór na pracę belek zginanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Bogdanowski, Janusz
Systemy i kierunki w małopolskim budownictwie obronnym na przełomie XVI i XVII wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Frazik, Józef Tomasz
Sklepienia o przęsłach trójpodporowych zwane w Polsce "piastowskimi" : (wybrane problemy) : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Samek, Andrzej
Teoretyczne podstawy bazowania przedmiotu w przyrządzie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Wnuk, Miłosz P.
Jednoczesne niesprężyste skręcanie z rozciąganiem lub ściskaniem prętów o dowolnym przekroju : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Harasymowicz, Jan
Obróbka ciągła płaskościanów na powierzchniach cylindrycznych z posuwem wzdłużnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Juchnowicz, Stanisław
O związkach i wpływach ruchu na formowanie dzielnic śródmiejskich w miastach Stanów Zjednoczonych A. P. : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Jamroży, Zygmunt
Spulchniony zaczyn do wypełniania kanałów w konstrukcjach sprężonych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Broś, Jan
Badanie ścieralności fenolowych tworzyw wzmocnionych włóknem bawełnianym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Bruzda, Jan
Problemy zastosowania tworzyw sztucznych do technik malarskich w architekturze : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Zieliński, Andrzej
Nośność graniczna ław fundamentowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962

poprzednie
1 ... 58596061626364
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/