Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 5758596061626364
następne

Sobol, Jerzy
Rodzaje i maksymalne wartości niektórych błędów charakterystycznych dla czujnikowych układów pomiarowych przyjętych przy sprawdzaniu dokładności geometrycznej obrabiarek : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1967
Bocheński, August
Warunki środowiska zwierzęcego jako podstawa projektowania pomieszczeń inwentarskich w drobnotowarowych gospodarstwach rolnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Wojtowicz, Zdzisław
Próba określenia wpływu obciążenia gruntu na jego wysadzinowość : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Romaniszyn, Zdzisław
Kinematyka i optymalne kształtowanie mechanizmu cięgłowego typu "Alsthom" : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Szewczyk, Kazimierz
Analiza i dobór optymalnych rozwiązań wyważania ciężaru nosiwa i ciężaru wysięgnika w jednoczłonowych żurawiach wypadowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Nizioł, Józef
Nieliniowe i probabilistyczne metody analizy drgań elementów konstrukcyjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Kmiecik, Mieczysław
Kryterium powstawania burzliwości przy przepływie cieczy w przewodach rurowych, rozpatrywane w oparciu o analogie elektro-hydrodynamiczne : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1966
Domin, Tadeusz
Badania nad spiekaniem menilitowych łupków bitumicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Styrylska, Teresa
Egzergia paliw stałych i ciekłych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Pieczarka, Marian
Eliminacja okresowych nierówności niższego rzędu (falistości) w pomiarach R[a] profilometrami : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Broniewski, Tadeusz
Impregnacja wgłębna podstawowych mineralnych materiałów budowlanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Matejski, Ryszard
Wpływ powstawania i rodzaju piany na proces odpylania w odpylaczach pianowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1965
Gumiński, Andrzej
Określenie stanu naprężenia w kwadratowym zbiorniku z dnem w kształcie ostrosłupa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Florek, Andrzej
Teoretyczne i techniczne podstawy technologii betonu naftoszczelnego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Ziobroń, Władysław
Statystyczna ocena nośności cięgien sprężających w konstrukcjach kablowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Perdenia, Jerzy
Badania wpływu odkształceń korpusu frezarki obwiedniowej pionowej na dokładność kształtowo-wymiarową wykonywanych uzębień : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Husarski, Roman
Telechromiczna metoda kształtowania powłok elewacyjnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Książek, Mieczysław
Miasta solne Wieliczka i Bochnia : charakterystyka układów urbanistycznych oraz wpływ górnictwa solnego na osadnictwo Małopolski : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Buliński, Wojciech
O kierunkach rozwojowych typizacji w projektowaniu i realizacji obiektów biurowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Młynarski, Tadeusz
Teoria i metodyka obliczania pionowych przenośników ślimakowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964

poprzednie
1 ... 5758596061626364
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/