Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1189
poprzednie
1 ... 54555657585960
następne

Pietrzyk, Kazimierz
Wpływ uziarnienia gruntu na jego wysadzinowość w świetle badań laboratoryjnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Pazderski, Edmund
Kinematyka i dynamika bezstopniowych przekładni dźwigniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1964
Polański, Zbigniew
Ekonomiczne i fizykalne podstawy doboru elektrycznych warunków elektroiskrowego drążenia wgłębień stożkowych z zastosowaniem generatora typu RC : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Waszczyszyn, Zenon
Wpływ skrępowanej przesuwności podpór na pracę belek zginanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Bogdanowski, Janusz
Systemy i kierunki w małopolskim budownictwie obronnym na przełomie XVI i XVII wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Frazik, Józef Tomasz
Sklepienia o przęsłach trójpodporowych zwane w Polsce "piastowskimi" : (wybrane problemy) : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Samek, Andrzej
Teoretyczne podstawy bazowania przedmiotu w przyrządzie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1963
Harasymowicz, Jan
Obróbka ciągła płaskościanów na powierzchniach cylindrycznych z posuwem wzdłużnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Juchnowicz, Stanisław
O związkach i wpływach ruchu na formowanie dzielnic śródmiejskich w miastach Stanów Zjednoczonych A. P. : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Jamroży, Zygmunt
Spulchniony zaczyn do wypełniania kanałów w konstrukcjach sprężonych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Broś, Jan
Badanie ścieralności fenolowych tworzyw wzmocnionych włóknem bawełnianym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Bruzda, Jan
Problemy zastosowania tworzyw sztucznych do technik malarskich w architekturze : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Zieliński, Andrzej
Nośność graniczna ław fundamentowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Bogusz, Jerzy
Obliczanie siatek cięgnowych przestrzennie naprężonych metodą sił przekazywanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Kordas, Zdzisława
Stateczność pręta opływanego równoległym strumieniem płynu z uwzględnieniem oporu czołowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1962
Rozumkiewicz, Władysław
Renowacja nawierzchni betonowych metodą odpowietrzania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Zabłocki, Marian
Przystosowanie silnika wysokoprężnego do napędu dwupaliwowego a to olejem napędowym i gazem generatorowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Cyunel, Bogdan
Metoda doboru optymalnych parametrów pracy koparek jednołyżkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Dąmbska, Elżbieta
Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna drewnianych schodów w domach mieszkalnych starego Krakowa jako problem rozwiązania komunikacji pionowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961
Skoczek, Andrzej
O niektórych zagadnieniach projektowania architektonicznego dachów wiszących w środowisku górskim na przykładzie hali sportowej w Zakopanem : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1961

poprzednie
1 ... 54555657585960
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/