Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1 ... 5455565758596061626364
następne

Baczyńska, Maria
Określenie rozkładu naprężeń w połączeniach gwintowanych z uwzględnieniem błędów podziałki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Wierciński, Jacek
Badania nad zależnością pomiędzy graniczną obwodową przyczepnością przylgową a przyczepnością ślizgową ogumionego koła samochodowego na utwardzonych nawierzchniach drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Laszuk, Andrzej
Kinetyka wymiany masy w aparacie z oddolnie zraszanym złożem fluidalnym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Bobulska-Pacek, Irena
Strefy kotwienia w elementach strunobetonowych w świetle badań : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Böhm, Aleksander
Struktura przestrzenna dydaktyki szkoły wyższej na tle rozwoju technologii kształcenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Rudnicki, Andrzej
Stochastyczny model ruchu miejskiej komunikacji autobusowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Bodnar, Adam
Redystrybucja sił w sprężonej belce w warunkach pełzania : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Magiera, Jerzy
Badania nad możliwością zwiększenia niezawodności łożysk ślizgowych wagonów towarowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Gondek, Antoni
Pomiar natężenia przepływu metodą krzywakową : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Wyżykowski, Andrzej
Próba określenia wskaźników wartościujących gęstości urbanistyczne osiedli mieszkaniowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Gondek, Longin
Badania diagnostyczne wpływu zmiennych czynników technologicznych na poziom ciśnienia akustycznego na przykładzie wybranego zespołu szybkobieżnej tokarki pociągowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1973
Śliwiński, Marek
Technologia i właściwości wytrzymałościowe betonu zbrojonego ciętym drutem stalowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Sołkowski, Tadeusz
Badania specjalnych procesów wykrawania w celu polepszenia jakości technologicznej wyrobów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Domski, Jerzy
Konsolidacja podłoża sprężystego w płaskim stanie odkształcenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Grabacki, Jan
Koncentracja naprężeń w zginanych dźwigarach pełnościennych w świetle teorii sprężystości : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Obuchowicz, Brunon
Deformacje pionowe toru kolejowego pod wpływem obciążeń ruchem kolejowym : optymalizacja cykli remontowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kawecki, Janusz
Analiza drgań własnych wysokich budynków z uwzględnieniem różnych warunków ich pracy : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Kołton, Adam
Probabilistyczne modele oceny wydajności maszyn budowlanych i ich zespołów : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Bartkowicz, Tadeusz
Problemy zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli rozbudowywanych w warunkach ciągłego zanieczyszczenia atmosfery : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972
Czech, Ludmiła
Rzuty prostoliniowe ortogonalnie związane z rzutem środkowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 1972

poprzednie
1 ... 5455565758596061626364
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/