Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1246
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 63
następne

Bąk, Radosław
Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Cisek, Piotr Paweł
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Olczak, Piotr
Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Więcek, Paweł
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Szczerek, Eliza
Rola rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Przygodzki, Dominik
Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów architektonicznych na tle współczesnych tendencji i rozwiązań europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Kopacz, Jolanta
Architektura narodowego romantyzmu w XIX i na początku XX wieku w krajach nordyckich oraz ich wpływ na krainy ościenne. Problemy architektoniczne, urbanistyczne i estetyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wójcik, Weronika
Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Jurczakiewicz, Stanisław
Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2017
Thomas, Maciej Grzegorz
Optymalizacja procesu usuwania wybranych metali ciężkich oraz związków organicznych ze ścieków pochodzących z produkcji obwodów drukowanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Stręk, Anna Małgorzata
Ocena właściwości wytrzymałościowych i funkcjonalnych materiałów komórkowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Ferreira De Sá, José Gregorio
Multicriteria diagnosis of synchronous machines : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Malara, Jarosław
Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 63
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/