Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kular, Kamil

Różniczkowania i pewne tożsamości funkcyjne w pierścieniach półpierwszych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. Orest D. Artemovych
Promotor pomocniczy dr Marcin Skrzyński
Tytuł równoległy [Derivations and some functional identities in semiprime rings]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 58
Bibliografia (na str.) 56-58
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Różniczkowania i pewne tożsamości funkcyjne w pierścieniach półpierwszych : rozprawa doktorska = [Derivations and some functional identities in semiprime rings] / Kamil Kular. – Kraków, 2018. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe różniczkowanie, kryterium przemienności, pierścień półpierwszy, pierścień δ-pierwszy

derivation, commutativity criterion, semiprime ring, δ-prime ring
Abstrakt
Rozprawa dotyczy związków pomiędzy własnościami różniczkowań pierścieni półpierwszych i δ-pierwszych a przemiennością tych pierścieni. W pracy można wyróżnić dwa główne wyniki. Pierwszy ... więcej

The thesis deals with relationships between derivations on semiprime and δ-prime rings (possibly without identity) and commutativity of these rings. There are two main results in the thesis. The first ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Spoza PK [-]

zasób
Jednostka nadająca stopień Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Instytut Matematyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/