Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łysień, Mariusz

Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł równoległy [Functional and spatial relations of the city with the river. Examples of centres up to 50 thousand residents in size]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron [2], 217 (w tym złoż.)
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 193-203
Bibliografia (liczba pozycji) 130
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców : praca doktorska = [Functional and spatial relations of the city with the river. Examples ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[651900] Zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
[050000] Socjologia
Słowa kluczowe miasto, woda, planowanie przestrzenne, przestrzeń publiczna, cieki wodne

city, water, spatial planning, public space, watercourses
Abstrakt
Woda od wieków jest jednym z najważniejszych czynników mających udział w kształtowaniu przestrzeni miasta. Początkowo wykorzystywana była jako źródło wody pitnej oraz bariera zapewniająca bezpieczeństwo ... więcej

Water has been one of the most important factors contributing to shaping the city’s space for centuries. Initially, it was used as a source of drinking water and a barrier to ensure the safety of residents. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/