Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49833)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1265
poprzednie
1234567891011 ... 64
następne

Nessel, Michał
O zastosowaniu cyfrowych technik algorytmicznych w projektowaniu w zakresie kształtowania formy architektonicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Knapik, Maciej
Analiza zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania energii odnawialnych dla budynku mieszkalnego w celu przekształcenia go w obiekt nisko-energochłonny : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Kłaput, Renata
Wpływ szerokości szczelin w ściankach bocznych tunelu aerodynamicznego na wyniki badań modelowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Szyman, Jakub
Modelowanie i symulacja reaktorów fotokatalitycznych wzbudzanych światłem słonecznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Boroń, Paweł
Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem Metody Wielopodporowego Spektrum Odpowiedzi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Szlapa, Monika
Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Pikulski, Piotr
Pałac w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Rekonstrukcja nieznanej dotąd fazy obiektu na podstawie badań historycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Makowski, Tomasz
Hybrydowe wyrzutnie wielomodułowe – modelowanie, charakterystyki sterowania i analiza porównawcza : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Pluta, Klaudia
Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Dost, Manezha
Krytyczny regionalizm Kennetha Framptona jako odpowiedź na potrzebę tożsamości kulturowej architektury XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Kwiatkowski, Dominik
Metoda przemieszczania ładunków z wykorzystaniem poduszek pneumatycznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Weigel-Milleret, Krzysztof
Wpływ regulacji sił napędowych na stabilność ruchu wąskich pojazdów czterokołowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Strzelecka-Seredyńska, Monika
Kształtowanie środowiska życia osób starszych we współczesnym mieście : wybrane zagadnienia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Poklewski-Koziełł, Damian
W kierunku miasta bez samochodów : przestrzenie dla pieszych w wybranych zespołach urbanistycznych w Europie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Buczek, Piotr
Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Dudzińska, Anna
Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Łomińska-Płatek, Dominika
Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Sarna, Piotr
Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Łukasik, Marta
Szpitale kliniczne : analiza układów funkcjonalno-przestrzennych jako element strategii rozwoju polskich szpitali klinicznych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019
Olma, Lukas Patrick
Maszyny / Architektura : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2019

poprzednie
1234567891011 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/