Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49815)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1263
poprzednie
12345678 ... 64
następne

Bazan, Patrycja
Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Dudek, Marta
Samozaleczanie rys w tworzywach cementowych za pomocą makrorurek z wypełnieniem żywicznym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Ozimek, Jan
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Wójtowicz, Maciej
Od budynku do modelu : proces projektowy BIM w istniejących budynkach użyteczności publicznej – możliwości wdrożenia dla małych i średnich firm projektowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rewers, Iga
Zarysowanie żelbetowych belek zginanych zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kowalik, Marcin
Model strategii funkcjonalnej zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie budowlanym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zeńczak-Tomera, Kamila
Badanie aktywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Radwan-Pragłowska, Julia
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Albrechtowicz, Paweł
Zastosowanie przesuwników fazowych do regulacji rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Żyra, Agnieszka
Wpływ zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego na efektywność obróbki elektroerozyjnej w gazie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Drabczyk, Anna
Nanocząstki magnetyczne jako nośniki leków przeciwnowotworowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Biokompatybilne układy transdermalne i ich zastosowanie w terapii nowotworowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Franczyk, Emilia
Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rodak, Łukasz
Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Perduta, Anna
Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Pazdan, Sylwia
Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Porada, Karolina
Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi : awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Aleksandrowicz, Jan Hipolit
Modele optymalizacji przydziału taboru do linii miejskiego transportu zbiorowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Turbasa, Jakub
Architektura stosowna : współczesne tendencje projektowe w architekturze krajów rozwijających się : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021

poprzednie
12345678 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/