Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
12345678 ... 64
następne

Latosińska, Ksenia
Fizykalne i technologiczne aspekty toczenia wybranego materiału spiekanego na osnowie niklu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Twardowski, Grzegorz
Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Urbanek, Małgorzata
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu „head on web” : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Morman-Wątor, Justyna
Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Dryzek, Mateusz
Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Walczak, Rafał
Nośność na ścinanie betonowych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości, w warunkach niepewności zakotwienia kabli sprężających : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Brasse, Krystian
Właściwości gruntobetonów ze zbrojeniem rozproszonym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Mucha, Marzena
Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Panasiuk, Ewelina
Hol i jego formy jako element sieci przestrzeni publicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zaręba, Przemysław
Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Sitarz, Mateusz
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Gierbienis, Marcin
Wpływ zmian technologicznych i kulturowych na funkcjonowanie bibliotek publicznych w XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Bazan, Patrycja
Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Dudek, Marta
Samozaleczanie rys w tworzywach cementowych za pomocą makrorurek z wypełnieniem żywicznym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Ozimek, Jan
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Wójtowicz, Maciej
Od budynku do modelu : proces projektowy BIM w istniejących budynkach użyteczności publicznej – możliwości wdrożenia dla małych i średnich firm projektowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rewers, Iga
Zarysowanie żelbetowych belek zginanych zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kowalik, Marcin
Model strategii funkcjonalnej zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie budowlanym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zeńczak-Tomera, Kamila
Badanie aktywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022

poprzednie
12345678 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/