Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bazan, Patrycja

Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Marek Nykiel
Tytuł równoległy Shaping of strength and tribological properties of composites based on polyoxymethylene
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 190
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 133-149
Bibliografia (liczba pozycji) 185
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu : rozprawa doktorska = Shaping of strength and tribological properties of composites based on ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kompozyty, włókno bazaltowe, właściwości mechaniczne, właściwości tribologiczne

composites, basalt fiber, mechanical properties, tribological properties
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej przedstawiono charakterystykę mechaniczną oraz tribologiczną kompozytów na osnowie polioksymetylenu wzmocnionych włóknem bazaltowym i dodatkowo modyfikowanych różnymi środkami ... więcej

The doctoral dissertation presents the mechanical and tribological characteristics of polyoxymethylene composites reinforced with basalt fiber and additionally modified with various lubricants. The work ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/