Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sitarz, Mateusz

Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Tomasz Zdeb
Tytuł równoległy [Designing the basic properties of geopolymer mortars made of siliceous fly ash]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 164
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 157-164
Bibliografia (liczba pozycji) 195
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska = [Designing the basic properties of geopolymer mortars made of siliceous fly ash] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolimery, materiały aktywowane alkaliami, spoiwa mineralne, zaczyn, zaprawa

geopolymers, alkali activated materials, mineral binders, paste, mortar
Abstrakt
Głównym celem przedstawionych w pracy badań było określenie możliwości wytwarzania spoiw bezcementowych z lokalnie występujących odpadów poprocesowych – popiołów lotnych krzemionkowych. Spoiwa ... więcej

The main purpose of the research presented in the document was to determine the possibility of producing cementless binders from locally present post-process waste - silica fly ashes. These binders are ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/