dr hab. inż. Izabela Maria Hager, prof. PK

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych [L-2]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportStrona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (98)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Mróz, Katarzyna
Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Sitarz, Mateusz
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/