Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mucha, Marzena

Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
Tytuł równoległy Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2022
Język angielski
Liczba stron 136
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 123-130
Bibliografia (liczba pozycji) 121
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Opis bibliograficzny
Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity = Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe propagative instabilities, Lueders bands, Portevin-Le Chatelier effect, large strains, visco-plasticity

niestateczności propagujące się, pasma Luedersa, efekt Portevin-Le Chatelier, duże deformacje, lepko-plastyczność
Abstrakt
Celem badań było opracowanie modeli zdolnych symulować stacjonarne oraz propagujące się niestateczności materiału ze szczególnym uwzględnieniem zależności wyników od prędkości deformacji. ... więcej

The aim of the research has been to formulate models capable of representing stationary and propagative material instabilities, with special attention paid to strain-rate dependence of the results. In ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/