Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Walczak, Rafał

Nośność na ścinanie betonowych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości, w warunkach niepewności zakotwienia kabli sprężających : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK
Tytuł równoległy Shear capacity of concrete crane beams in an extended period of service in uncertain conditions of prestressing cables anchorage
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 221
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 185-196
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Nośność na ścinanie betonowych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości, w warunkach niepewności zakotwienia kabli sprężających : praca doktorska = Shear capacity of concrete crane ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton sprężony, ścinanie, długość transmisji, kablobeton, awaria zakotwienia

presstresed concrete, shear, transmission length, post-tensioned concrete, anchorage failure
Abstrakt
W niniejszej dysertacji podjęto tematykę pracy betonowych, prefabrykowanych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości, w warunkach niepewności zakotwienia kabli sprężających. Głównym ... więcej

The doctoral thesis investigates the topic of precast concrete crane beams in an extended period of service, in uncertain conditions of prestressing cable anchorages. The main scientific problems considered ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/