Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbanek, Małgorzata

Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu „head on web” : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Promotor pomocniczy dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
Tytuł równoległy Analysis of rail stresses and displacements with particular emphasis on the "head on web" effect
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron [1], 151
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 130-143
Bibliografia (liczba pozycji) 149
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu „head on web” : rozprawa doktorska = Analysis of rail stresses and displacements with particular emphasis on the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe efekt „head on web”, naprężenia w szynie kolejowej, przekrój poprzeczny szyna kolejowej

„head on web” effect, stresses in rails, rail cross-section
Abstrakt
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyny kolejowej wynika z potrzeby ciągłego doskonalenia konstrukcji nawierzchni szynowej. Praca doktorska stanowi próbę udoskonalenia modelu nawierzchni kolejowej ... więcej

The analysis of the state of rail stresses and displacements is the result of a need to permanently improve the structure of railway tracks. The doctoral dissertation is an attempt at improving the track ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/