dr hab. Piotr Kozioł

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu [L-5]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportProfil w CRIS PK


Publikacje autora (44)Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Urbanek, Małgorzata
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu „head on web” : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/