Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48908)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota

Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Tytuł równoległy [Railway track stability in sharp curves]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 150
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 137-142
Bibliografia (liczba pozycji) 93
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu : rozprawa doktorska = [Railway track stability in sharp curves] / Dorota Błaszkiewicz-Juszczęć. – Kraków, 2022. – 150 s. : rys., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tor bezstykowy, stateczność, opór poprzeczny, sztywność zastępcza

continuous welded track, stability, lateral resistance, substitute stiffness
Abstrakt
Podjęcie tematyki stateczności toru kolejowego związane jest z wciąż obowiązującymi znacznymi ograniczeniami w zakresie stosowalności toru bezstykowego. W dysertacji opisano dwa nowe, innowacyjne ... więcej

Taking up the subject of track stability is related to the still used significant limitations in the applicability of continuous welded track. In the dissertation, two new, innovative methods of reinforcing ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/