Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48908)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rewers, Iga

Zarysowanie żelbetowych belek zginanych zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Tytuł równoległy Cracking of bent concrete beams reinforced with high-strength steel SAS 670/800
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 293
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 197-204
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Zarysowanie żelbetowych belek zginanych zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 : praca doktorska = Cracking of bent concrete beams reinforced with high-strength steel SAS 670/800 / Iga ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rysy, stal wysokiej wytrzymałości, zginanie, zbrojenie przypowierzchniowe, ABAQUS

cracks, high-strength steel, bending, skin reinforcement, ABAQUS
Abstrakt
Zasadniczym celem pracy było zbadanie, na podstawie studiów piśmiennictwa oraz własnych badań doświadczalnych i analiz numerycznych, szerokości rozwarcia rys przy naprężeniu odpowiadającemu stanowi ... więcej

The primary objective of the paper is to examine, on the basis of literature studies, own experimental research and numerical analyzes, the crack width at a stress corresponding to the serviceability limit ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/