Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1203
poprzednie
1234567 ... 61
następne

Broniewicz, Piotr
Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Kania, Olga
Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych) : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Dechnik, Mirosław
Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Korzeniowska, Agata
Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Wątorek, Marcin
Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Czernik, Stanisław
Współczesne wieże i platformy widokowe : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Rerak, Monika Ewa
Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Radwan-Pragłowska, Natalia
Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Zieliński, Rafał
Badanie liniowości nadbrzeży na podstawie wybranych miast europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Długosz, Olga Barbara
Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Duda-Wiertel, Urszula
Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kołaczkowski, Michał
Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Baran-Gurgul, Katarzyna
Niżówki maksymalne w prawobrzeżnej części zlewni Górnej Wisły : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Flis, Justyna Anna
Optymalne projektowanie konstrukcji w przypadku utraty stateczności dynamicznej – zjawisko flatteru dla nadkrytycznych prędkości płynu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kot, Adam
Analiza wpływu wybranych cech klinowego pasa gumowego na sprawność przekładni CVT : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Nering, Krzysztof
Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Pająk, Piotr
Analiza propagacji fal sprężystych jako metoda wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Wilczyński, Andrzej
Blockchain-based task scheduling in computational clouds : PhD Thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Kocoń, Agnieszka
Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Miodowska, Justyna
Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020

poprzednie
1234567 ... 61
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/