Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
1234567 ... 64
następne

Ciuła, Michał
Ślad węglowy w architekturze pierwszej połowy XX w. : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Łątka, Dawid
Wytrzymałość i odkształcalność ceglanego muru – ocena na podstawie badań nieniszczących i małoniszczących : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Paszkowski, Jan
Parametrizing macroscopic road network model of traffic-calmed zones : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Schmidt, Rafał Zbigniew
Experimental research and modeling of macrocrack propagation in materials used at extremely low temperatures : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Jagielak, Maciej
Straw bale, czyli architektura z kostek słomy w Polsce : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Biel, Sebastian
Identyfikacja usterek w budownictwie mieszkaniowym, wielorodzinnym i zarządzanie ich usuwaniem na etapie odbiorów : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Krajewski, Piotr
Using of vertical ventilation systems to improve the air quality of selected urban areas : dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Ojczyk, Grzegorz
Badania i modelowanie pracy kotła wielopaliwowego opalanego biomasą w postaci peletu drzewnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Duliński, Wojciech
O architekturze europejskich pasażerskich terminali lotniczych przeznaczonych dla przewoźników niskokosztowych : dysertacja doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Zięba, Jakub
Badania korelacji wybranych parametrów geotechnicznych gruntów wyznaczonych laboratoryjnie i „in situ” na terenie „Białych Mórz” w Krakowie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Karcińska, Patrycja
Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Drabicki, Arkadiusz
Modelling the impact of real-time crowding information in urban public transport networks : doctoral dissertation thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Celarek-Kobyłczyk, Aneta
Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Sroka, Bartłomiej
Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Książek, Wojciech
Przewidywanie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwór wątrobokomórkowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Górka-Stańczyk, Monika
Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Stochel-Cyunel, Jadwiga
Relacje pomiędzy podstawową jednostką struktury mieszkaniowej – morfemem a cyklem wykorzystania wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Warzocha, Karolina
Architektura sal prób w szkołach muzycznych oraz jej wpływ na akustykę wnętrz : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Pistol, Aleksander
Influence of terrain roughness on boundary layer simulation in wind tunnel : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Kułaga, Damian
Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT₁A/ 5-HT₇ działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023

poprzednie
1234567 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/