Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49835)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1265
poprzednie
1234567 ... 64
następne

Drabicki, Arkadiusz
Modelling the impact of real-time crowding information in urban public transport networks : doctoral dissertation thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Celarek-Kobyłczyk, Aneta
Badania hydrodynamiki mieszania cieczy w zbiorniku z niecentrycznie usytuowanym mieszadłem turbinowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Sroka, Bartłomiej
Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Książek, Wojciech
Przewidywanie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwór wątrobokomórkowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Górka-Stańczyk, Monika
Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Stochel-Cyunel, Jadwiga
Relacje pomiędzy podstawową jednostką struktury mieszkaniowej – morfemem a cyklem wykorzystania wody : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Warzocha, Karolina
Architektura sal prób w szkołach muzycznych oraz jej wpływ na akustykę wnętrz : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Pistol, Aleksander
Influence of terrain roughness on boundary layer simulation in wind tunnel : doctoral dissertation
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Kułaga, Damian
Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT₁A/ 5-HT₇ działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Latosińska, Ksenia
Fizykalne i technologiczne aspekty toczenia wybranego materiału spiekanego na osnowie niklu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Twardowski, Grzegorz
Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Urbanek, Małgorzata
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu „head on web” : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Morman-Wątor, Justyna
Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Dryzek, Mateusz
Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Walczak, Rafał
Nośność na ścinanie betonowych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości, w warunkach niepewności zakotwienia kabli sprężających : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Brasse, Krystian
Właściwości gruntobetonów ze zbrojeniem rozproszonym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Mucha, Marzena
Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Panasiuk, Ewelina
Hol i jego formy jako element sieci przestrzeni publicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zaręba, Przemysław
Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Sitarz, Mateusz
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022

poprzednie
1234567 ... 64
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/