Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kułaga, Damian

Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT₁A/ 5-HT₇ działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Jolanta Jaśkowska
Tytuł równoległy [Discovering of novel 5-HT₁A/5-HT₇ receptor ligands acting on the central nervous system, in the group of long-chain arylpiperazines and aminotriazines]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 100, [83]
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 86-99
Bibliografia (liczba pozycji) 135
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT₁A/ 5-HT₇ działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn : rozprawa doktorska = [Discovering of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chemia medyczna, promieniowanie mikrofalowe, 1,3,5-triazyna, serotonina

medicinal chemistry, microwave irradiation, 1,3,5-triazine, serotonin
Abstrakt
Odkrycie receptorów serotoninowych w tym receptorów 5-HT₁ i 5-HT₇ oraz poznanie ich funkcji przyczyniło się do opracowania wielu leków działających na ośrodkowy układ nerwowy stosowanych w ... więcej

The discovery of serotonin receptors, including 5-HT₁A and 5-HT₇ receptors, and understanding their functions, has contributed to the development of numerous drugs targeting the central nervous system ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/