dr inż. Jolanta Jaśkowska

Pracownik PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Katedra Chemii i Technologii Organicznej [C-2]

Dyscyplina: inżynieria chemicznaPublikacje autora (50)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 2


Zaręba, Przemysław
Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kułaga, Damian
Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT₁A/ 5-HT₇ działających na ośrodkowy układ nerwowy z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn i aminotriazyn : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/