Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zaręba, Przemysław

Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Jolanta Jaśkowska
Tytuł równoległy [Synthesis, properties and conformational analysis of new N-hexylarylpiperazines as ligands of aminergic receptors]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 182, [5]
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 78-89
Bibliografia (liczba pozycji) 201
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska = [Synthesis, properties and conformational analysis of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe synteza mikrofalowa, depresja, schizofrenia, długołańcuchowe arylopiperazyny, synteza

microwave synthesis, depression, schizophrenia, long-chain arylpiperazines, synthesis
Abstrakt
Choroby ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowią obecnie istotny problem zdrowia publicznego na całym świecie. Liczne badania naukowe oraz praktyka medyczna wskazują na szerokie zastosowanie ligandów ... więcej

Central nervous system (CNS) diseases are currently one of the most significant public health problems worldwide. Numerous scientific reports and therapeutical experience indicate the wide application ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015 (Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun))
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/