Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karcińska, Patrycja

Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Tytuł równoległy [The model of workforce planning and creating work progress schedules in construction works]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 168, 5 k. tabl. złoż.
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 152-161
Bibliografia (liczba pozycji) 148
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym : rozprawa doktorska = [The model of workforce planning and creating work progress schedules in construction ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe harmonogramowanie, planowanie zatrudnienia, logika rozmyta

scheduling, workforce planning, fuzzy logic
Abstrakt
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy stanowi wstęp, w którym zawarto genezę podjęcia tematu, tezę i cele pracy, zastosowane metody badawcze i obliczeniowe oraz zakres ... więcej

The work consists of seven chapters. The first chapter contains the genesis of the topic, the thesis and goals, the research and calculation methods used, and the scope of the work. The second chapter ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/