dr hab. inż. prof. PK Agnieszka Leśniak

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Zarządzania w Budownictwie [L-7]

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transportProfil w CRIS PK


Publikacje autora (133)

Publikacje współtworzone (1)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Pomocniczo promowane prace doktorskie pracowników PK: 1


Karcińska, Patrycja
Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/