Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górka-Stańczyk, Monika

Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Damian Wieczorek
Tytuł równoległy [Cost modeling of building facade systems for public buildings]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2023
Język polski
Liczba stron 229, [2]
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 172-182
Bibliografia (liczba pozycji) 218
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej : rozprawa doktorska = [Cost modeling of building facade systems for public buildings] / Monika Górka-Stańczyk. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe systemy fasadowe, budynki użyteczności publicznej, kalkulacja kosztów, sztuczne sieci neuronowe

facade systems, public buildings, cost calculation, artificial neural networks
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej omówiono zagadnienia związane z oszacowaniem kosztów realizacji systemów elewacyjnych w formie fasad aluminiowo-szklanych i elewacji wentylowanych stosowanych w budynkach użyteczności ... więcej

The doctoral dissertation discusses issues related to the estimation of the costs of implementing facade systems in the form of aluminium-glass facades and ventilated facades used in public buildings. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/